Allmänna villkor för användare

   I den följande texten kommer vi att redogöra för de villkor som gäller för användandet av SlotsSidan.com . Var vänlig och läs grundligt igenom de villkor som behandlas. Genom att du använder denna hemsida så accepterar du samtidigt de villkor som gäller.

   Om du inte accepterar de villkor som gäller för användandet av hemsidan så uppmanar vi dig att lämna sidan. Då denna webbplats innehåller information om spel om pengar online så rekommenderas det att endast personer över 18 år tar del av denna sida.

   Kort om oss

   På SlotsSidan.com hittar du innehåll om casinospel på nätcasino. Vår hemsida är självständig som icke påverkas av tredje parter. Som en oberoende och neutral sajt så kan användare alltid hitta uppriktig och sanningsenlig information på denna sida. Vi får in intäkter i form av samarbeten med noggrant utvalda samarbetspartners. De samarbeten som finns bygger bland annat på att sända läsare vidare till samarbetspartnernas domäner.

   Publicerad innehåll

   Allt innehåll och alla artiklar som läggs ut på denna webbplats är helt gratis. Ingen betalning krävs för att ta del av sidans innehåll. Allt som finns på hemsidan finns i syfte att informera våra användare och ge de lärdom om casino.

   Det är viktigt att uppmärksamma att allt som publiceras på SlotsSidan.com går under lagen om copyright och ägs av hemsidan. Inget material får därför kopieras, ändras eller användas av andra personer utan att vi har gett tillstånd till det. Inget innehåll på hemsidan får heller användas för olagliga aktiviteter eller för oetiska användningsområden.

   Vi har som riktlinje att alltid hålla all information på SlotsSidan.com uppdaterad och färsk. De tredje parter vi samarbetar med har dock rätt att alltid, oavsett tidpunkt, ändra eller avbryta de kampanjer som vi informerar om. De kan göra detta utan att först delge oss eller våra användare.

   Vårt ansvar

   På SlotsSidan.com arbetar vi hårt med att alltid hålla all information och programvara aktuell och säker. Om det skulle uppstå förlust eller skada vid användning av vår webbplats så kan vi inte hållas ansvariga för detta. Det är inte möjligt för oss att ansvara för om en användare inte kan använda denna hemsida.

   Vi kan inte hållas ansvarig för den möjliga förlust av vinst eller affärsmöjligheter som uppkommit genom brukandet av webbplatsen. Vi kan inte heller stå som ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommit på grund av brukandet av webbplatsen.

   Skadlig kod

   SlotsSidan.com kan inte säkerställa att webbplatsen vid alla tidpunkter kommer att vara fri från skadlig kod, virus. Det är därför viktigt för användare att uppmärksamma att de själva alltid har huvudansvaret för att skydda den enhet som används.

   Vi ansvarar inte för möjlig skada som uppstått i samband med att ett virus funnits på vår webbplats. Hemsidan ansvarar heller inte för möjlig skada som uppstått i samband med att ett virus funnits på de domäner som vi länkar till.

   SlotsSidan.com finner det icke acceptabelt att en användare avsiktligt använder denna webbplats i syftemålet att installera ett virus som kan skada andra användares enheter. Om detta uppmärksammas kommer den relevanta myndigheten att kopplas in för att ta hand om detta.

   Immateriella rättigheter

   SlotsSidan.com är ägare och licensinnehavare för allt innehåll, teknik och den programvara som brukas på denna hemsida. Allt innehåll som läggs ut på hemsidan skyddas av upphovsrättslagar och kan ej användas av tredje parter.

   Vår webbplats är enbart till för privat bruk och kan ej användas i kommersiellt syfte.

   Utgående länkar och källor

   På denna hemsida förekommer utgående länkar som leder till andra domäner. Dessa domäner ägs av tredje partner som vi har ett samarbete med. Då vi ej äger dessa domäner så kan vi inte kontrollera det innehåll som finns på dessa webbplatser. Vi kan ej heller ställa oss bakom det oetiska eller olagliga innehåll som kan förekomma eller oetiska åsikter som publiceras. SlotsSidan.com ställer sig neutrala till det innehåll som förekommer på sagda domäner.

   De utgående länkar som läggs ut på denna hemsida är till i syfte att informera våra användare om extra innehåll och om vart vårt innehåll kommer ifrån. Vi kan inte hållas ansvariga för möjlig förlust eller skada som uppkommit vid användning av de utgående länkarna. Om en fråga om ansvar uppstår är användare nödgade att kontakta domänens rättmätiga ägare.

   Om en användare önskar länka till denna hemsida är detta acceptabelt så vida det sker under lagliga former. Länkningar kan inte ske från webbplatser som innehåller oetiskt eller olagligt innehåll.

   Uppdateringar och ändringar

   Det är varje enskild användares egna ansvar att hålla sig uppdaterad med de villkor som gäller för användning av SlotsSidan.com. De villkor som finns kan komma att ändras utan tidigare upplysning om detta.